Toetsenbordfuncties - Handleiding Light Alloy

8.1  Toetsenbordfuncties

De besturing via het toetsenbord is verdeeld in:

  • aangepaste toetsfuncties;
  • alternatieve toetsfuncties (aangepaste numerieke toetsfuncties);
  • algemene toetsencombinaties (inclusief multimediatoetsen op het toetsenbord).

Aangepaste toetsfuncties

Alle aangepaste toetsfuncties kunnen worden ingesteld in Instellingen > Toetsenbord > Algemeen [tab].

Instellingen > Toetsenbord > Algemeen [tab]

Om een toetsfunctie te veranderen, plaatst u de muisaanwijzer in het toetsenbordveld achter de functiebeschrijving, en drukt u op de gewenste toets of toetsencombinatie.

Om een toetsfunctie te wissen (dus niet te vervangen), plaatst u de muisaanwijzer in het desbetreffende toetsenbordveld, en drukt u daarna op de rechtermuisknop en kiest u Het geselecteerde toetsveld wissen.

Alternatieve toetsfuncties

De modus voor alternatieve toetsfuncties is ontworpen voor fijnafstelling van voornamelijk functiewaardepercentages met de cijfertoetsen. Zowel op het hoofdtoetsenbord als op het numerieke toetsenbord.

Deze modus kunt u activeren en configureren in Instellingen > Toetsenbord > Alternatief [tab].

Instellingen > Toetsenbord > Alternatief [tab]

De modus voor alternatieve toetsfuncties werkt als volgt:

  1. op het hoofdtoetsenbord drukt u op een cijfertoets, voor het inschakelen van de bijbehorende functie waarvan u de waarde wilt wijzigen;
  2. druk op het numerieketoetsenbord op +/- voor het verhogen/verlagen van het niveau in stappen van 10%, of op een cijfertoets 0..9 voor het snel instellen van de exacte waarden 0,10,20...90%.
    (voor het instellen van 100% drukt u twee keer op de 9).

Met Ctrl kunt u de waarden nauwkeuriger instellen:

  • Ctrl++/- wijzigt de waarde met 1%;
  • Ctrl+cijfers, stelt een tweecijferige waarde in, bijvoorbeeld Ctrl+4+5 = 45%.

Met Alt+cijfers, kunt u voor de functies Zoeken en Geluidverschuiving negatieve waarden instellen, en voor Afspeelsnelheid kommagetallen.

Bovendien kunt u met F6 het spelervenster in de minimale grootte naar de linkerbovenhoek van het scherm sturen (de locatie kunt u veranderen met de variabele "ExtHotKey.GoWindow" in de verborgen instellingen).

Om te zien welke alternatieve toetsfunctie nu actief is, kijkt u in het rechtermuisknopmenu van de knop Minimaliseren.


Let op:

  • Alternatieve toetsfuncties hebben een hogere prioriteit dan aangepaste toetsfuncties. Daarom heeft het geen zin om acties toe te wijzen aan de cijfertoetsen als de modus voor alternatieve toetsfuncties is geactiveerd.

Algemene toetsencombinaties

Algemene toetsencombinaties worden door de speler verwerkt zelfs bij focusverlies. Dit geldt ook voor de multimedia-toetsen. Dit maakt het mogelijk om Light Alloy te bedienen vanuit elke andere toepassing.

De meest bekende algemene functie is Speler verbergen/tonen (ook wel "anti-baas"-functie genoemd), die alle Windows-pictogrammen in het systeemvak en de taakbalk verbergt en stopt met spelen, totdat u deze functie weer aanroept.

Algemene combinaties kunt u instellen in Instellingen > Algemene toetsen.

Instellingen > Algemene toetsen