Menu kontekstowe - Pomoc dla Light Alloy

Menu kontekstowe

Zarządzanie w Light Alloy w szerokim zakresie wykorzystuje menu kontekstowe. W Light Alloy dostępnych jest kilka menu kontekstowych:

  • główne menu kontekstowe - wywoływane PPM z paneli (nagłówek, panel sterowania, ...);
  • menu kontekstowe Listy odtwarzania - wywoływane PPM w oknie Listy odtwarzania;
  • dodatkowe, indywidualne menu kontekstowe - wywoływane PPM na przyciskach i osi czasu.

W menu przycisków znajdują się najbardziej prawdopodobne działania, które użytkownik spodziewa się tam znaleźć. Tak więc w menu kontekstowym przycisku Ustawienia dźwięku użytkownik znajdzie przełączanie ścieżek audio, a w "Liście odtwarzania" - ustawienia automatycznego dodawania plików i tryby Listy odtwarzania.

Jednakże, jeśli użytkownik nie korzysta z menu kontekstowego w pełnym zakresie i uważa, że jest ono zbyteczne - lub na odwrót, jest ono niedostateczne, to może zmienić samodzielnie zawartość menu kontekstowego. Można to wykonać w Ustawienia > Interfejs -> zakładka Menu kontekstowe.

Po lewej znajdują się wszystkie możliwe pozycje menu, a po prawej - z listy rozwijanej - menu przycisków. Nawiasem mówiąc, lista przycisków, dla których można dostosować menu kontekstowe jest obszerna:

Proszę zwrócić uwagę na punkty "Lista" i "Panel Listy odtwarzania". Podczas, gdy "Lista" zawiera menu przycisku, to "Panel Listy odtwarzania" zawiera menu aktualnej Listy odtwarzania, tj. obszaru listy. Menu "Panel Listy odtwarzania" jest domyślnie zablokowane. Aby je odblokować do dokonania zmian, należy wybrać z listy rozwijanej "Panel Listy odtwarzania" i zaznaczyć pole wyboru, jak widać poniżej:


Przykłady niestandardowego menu kontekstowego przycisku "Ustawienia ekranu":