Od czego zacząć? - Pomoc dla Light Alloy

Od czego zacząć?

Otwieranie pliku

Aby odtworzyć film należy go najpierw wczytać do odtwarzacza. Można to zrobić kilkoma sposobami, najprostszy - kliknięcie myszką na przycisk "Otwórz plik":

Ale można to zrobić jeszcze tak:

 • wciskając klawisz F2;
 • przeciągając pliki z Eksploratora Windows do programu.

Odtwarzanie DVD, Blu-ray, Audio CD

Szybki dostęp do DVD, Blu-ray lub płyt audio CD można uzyskać z pozycji 2-5 w menu kontekstowym PPM na panelu sterowania:

 • pozycja 2 - odtwarzacz automatycznie znajdzie i otworzy właściwy dysk;
 • pozycja 3 - otwiera foldery (DVD lub Blu-ray) z dysku twardego lub innego nośnika danych (należy wskazać folder);
 • pozycja 4 - otwiera folder DVD z pominięciem menu DVD i odtwarza bezpośrednio główny film (nie należy używać tej opcji dla płyt DVD zawierających kilka filmów);
 • pozycja 5 - ręczne wybranie dysku do odtworzenia.

Tryb pełnego ekranu

Przejście programu do trybu pełnego ekranu lub przywrócenie go do pierwotnego okna można wykonać za pomocą przycisku znajdującego się w nagłówku:

Ale można to zrobić jeszcze tak:

 • z klawiatury, za pomocą klawisza Enter;
 • wciskając ŚPM;
 • dwuklikiem LPM na nagłówku okna lub na obszarze wideo.

Proszę pamiętać, że w niektórych skórkach przycisk w nagłówku rozciąga odtwarzacz nie na pełny ekran, ale do normalnego okna.

Regulacja dźwięku

Regulację dźwięku można przeprowadzić za pomocą suwaka widocznego na poniższym obrazku:

Można to zrobić jeszcze tak:

 • za pomocą klawiatury - strzałki / ;
 • używając rolki myszki.

Proszę pamiętać, że nie ma potrzeby łapania i przeciągania suwaka - wystarczy kliknąć na żądanym położeniu.
Przy otwartej Liście odtwarzania można regulować dźwięk, ale w tym przypadku wskaźnik myszki musi znajdować się poza obszarem Listy odtwarzania.

Przycisk po lewej stronie pozwala całkowicie wyłączyć dźwięk, niezależnie od położenia suwaka.

Przeszukiwanie / Przewijanie pozycji odtwarzania

Można używać przesuwania pozycji odtwarzania wczytanego pliku, przeciągając lewym przyciskiem myszki suwak odtwarzania:

Dostępne jest to również z klawiatury:

 • / (domyślnie: 5 sekund do tyłu / do przodu);
 • Shift+ / (domyślnie: 30 sekund do tyłu / do przodu);
 • Ctrl+ / (klatka do tyłu / klatka do przodu);

Uwaga: aby przesunąć pozycję odtwarzania, nie ma potrzeby przesuwania suwaka na osi czasu z wciśniętym LPM. Można także przenieść pozycję odtwarzania poprzez kliknięcie na wybranej pozycji na osi czasu.

Podstawowe polecenia

Główne funkcje zarządzania (domyślne):

Myszka:

 • Kliknięcie LPM na wideo - pauza
 • Wciśnięcie LPM (łącznie z wideo) - przesuwanie okna
 • Wciśnięcie LPM na wideo na pełnym ekranie - przewinięcie pliku o 15 sekund (wciśnięcie z prawej i przesunięcie w lewo -> przewinięcie do przodu, i na odwrót; czym dalsze wciśnięcie i przesunięcie - tym więcej jest przewijane
 • Dwukrotne kliknięcie LPM - okno/pełny ekran
 • Kliknięcie PPM na nagłówku lub Panelu sterowania - menu kontekstowe
 • Kliknięcie PPM na wideo - ukryj/pokaż Panel sterowania
 • Kliknięcie PPM na Liście odtwarzania - menu kontekstowe Listy odtwarzania
 • Kliknięcie ŚPM - okno/pełny ekran
 • Kliknięcie ŚPM na nagłówku - pokaż/ukryj Listę odtwarzania
 • Rolka - regulacja głośności
LPM - lewy przycisk myszki
ŚPM - środkowy przycisk myszki
PPM - prawy przycisk myszki

Klawiatura:

 • Spacja - odtwarzaj/wstrzymaj
 • Esc - zamknij Light Alloy
 • / - przesuwanie pozycji odtwarzania
 • / - zmiana poziomu głośności
 • ~ (tylda) - ukryj/pokaż Panel sterowania
 • Enter - okno/pełny ekran
 • Alt+Enter - maksymalizacja okna / poprzedni rozmiar okna
 • Alt+Enter / Enter - maksymalizacja okna / pełny ekran
 • PgUp / PgDn - poprzedni/następny z Listy odtwarzania
 • BackSpace - przewinięcie na początek
 • + / - na głównej klawiaturze - zoom wideo
 • Num + / Num - na dodatkowej klawiaturze - przesuwanie audio względem wideo
 • M - włączanie/wyłączanie audio
 • / - przełączanie strumieni audio
 • S - pokaż/ukryj napisy
 • Shift+/ - przełączanie napisów #1
 • Ctrl+/ - przełączanie napisów #2

Funkcje te można zmienić w ustawieniach myszki i klawiatury.